Skinnesliping på Jærbanen 25. november - 2. desember

Bane NOR har ansvaret for vedlikehold og modernisering av Jærbanen. I den forbindelse vil det i perioden 25. november til 2. desember foregå skinnesliping på strekningen mellom Boganes og Stavanger.

Arbeidet utføres av Speno International og Grenland Rail på oppdrag fra Bane NOR, og vil medføre støy og gnister knyttet til bruk av skinnegående spesialmaskin. Arbeidet vil foregå i tidsrommet fra ca. kl. 01.00-04.30 de aktuelle nettene i perioden. Vi beklager ulempene som følge av støy, men understreker at støybelastningen ikke vil være konstant, men variere som følge av at maskiner og utstyr hele tiden beveger seg.

Den skinnegående spesialmaskinen har slipesteiner som sørger for bedre sporkvalitet og økt levetid på skinnene. Like etter slipingen kan lyden fra togene oppleves forskjellig fra det man er vant til, men etter noen dager vil omgivelsene oppleve mindre støy fra tog som passerer.

Hvorfor nattarbeid?

Ved arbeid på – eller i nærheten av jernbanespor, er det av sikkerhetsmessige og praktiske årsaker nødvendig med full stans i den ordinære togtrafikken. Gjennom å utføre nødvendig modernisering og forebyggende vedlikehold i perioder av døgnet med liten/ingen trafikk bidrar vi til å sikre at færrest mulig av togselskapenes kunder blir berørt.

Behov for mer informasjon?

Dersom du ønsker mer informasjon eller har øvrige spørsmål om arbeidene, ta kontakt med vårt kundesenter på telefon 477 70 098 eller på epost til kundesenter@banenor.no.