Skinneslipetog på Sørlandsbanen

Skinnesliping på Sørlandsbanen 8 – 24 august 2022 Bane NOR skal slipe sporveksler fra Saggrenda , vest for Kongsberg til vest for Kristiansand.

På grunn av den ordinære toggangen, må dette arbeidet pågå om natten. Skinneslipingen vil foregå med et innleid skinneslipetog fra Speno International. Skinneslipetoget kjører fram og tilbake over sporveksler mens skinnene slipes. Under slipingen fjernes ujevnheter i skinnene, og skinnehodet formes til opprinnelig profil. Det er normalt 2 sporveksler pr stasjon som slipes. Så flyttes toget videre til neste stasjon.

Hensikten med skinneslipingen er å redusere støy til omgivelsene, bedre komforten i toget og øke skinnenes levetid. Skinneslipingen vil medføre noe støy, og berørte naboer blir varslet via SMS.

Grunnet variabel fremdrift er det vanskelig å forutse når slipetoget vil være på de enkelte stasjonene.

Slipetoget har egen vanntank for å forhindre branntilløp. I tillegg vil personell overvåke sporvekselen med tanke på branntilløp etter at den er slipt.

Det tilbys ikke alternativ overnatting for dette arbeidet. For andre spørsmål kontakt Kundesenter@banenor.no