Nattarbeider på Bergensbanen

Bane NOR fornyer signalanlegget på Bergensbanen, noe som medfører støyende nattarbeider i ukene framover.

Illustrasjonsbilde. Foto: Marianne Henriksen, Bane NOR

Oppgraderingen av signalanlegget på Bergensbanen gjøres for å øke punktligheten, sikkerheten og kapasiteten til jernbanen. Arbeidene Bane NOR utfører de neste ukene, er en del av dette arbeidet, da vi klargjører for det nye, digitale signalsystemet, ERTMS.

Arbeidene vil foregå natt til søndager, fra kl. 21 til kl. 9 om morgenen. Det blir noe støy fra gravemaskin som er ute på sporet og utfører arbeider i denne perioden. Oversikt over hvilke stasjoner vi jobber på og når, finner du under.

22.–23. oktober (uke 42):

 • Flå stasjon
 • Reimegrend stasjon

29.–30. oktober (uke 43):

 • Trolldalen stasjon
 • Urdland stasjon

19.–20. november (uke 46):

 • Bulken stasjon
 • Bolstadøyri stasjon
 • Vaksdal stasjon
 • Stanghelle stasjon
 • Trengereid stasjon
 • Tunestveit stasjon
 • Palmafoss stasjon

Utsatt til 2023:

 • Gol stasjon

Hvorfor må vi jobbe natt og helg?

Vi er avhengige av lengre perioder uten togtrafikk for å få gjort unna oppgavene, og det lar seg derfor ikke gjøre å utføre arbeidene innenfor ordinær arbeidstid. Vi må derfor jobbe om natta i helgene.

Hva er ERTMS?

Bane NOR er i gang med å fornye signalanleggene på jernbanen. Dagens utdaterte teknologi erstattes med ERTMS – et digitalt signalsystem som er felles for alle europeiske land. ERTMS står for European Rail Traffic Management System. For de reisende betyr ERTMS en mer stabil jernbane med høyere punktlighet, økt sikkerhet og på sikt mer kapasitet. Det nye signalsystemet skal tas i bruk trinnvis på de forskjellige banestrekningene i Norge frem mot 2032. Les mer om ERTMS

Behov for mer informasjon?

Dersom du ønsker mer informasjon eller har øvrige spørsmål om arbeidene, ta kontakt med vårt kundesenter på telefon 477 70 098 eller e-post til kundesenter@banenor.no.