Nattarbeid ved Vikersund stasjon

Bane NOR har ansvaret for drift, vedlikehold og modernisering av det norske jernbanenettet. Ved Vikersund stasjon er vi i gang med å skifte ut gamle sviller og pukk.

Arbeidet som utføres av Veidekke AS på oppdrag fra Bane NOR, var i utgangspunktet planlagt gjennomført på dagtid. For å komme i mål med moderniseringen av sporanleggene før vinterkulda setter inn, må vi legge om til nattarbeid i perioden de nærmeste par ukene. Omleggingen innebærer at varigheten av det som gjenstår av sporarbeid ved Vikersund stasjon i denne omgang, bortimot halveres.

Aktivitetene vil innebære støy og uvante lyder. Kortvarige perioder med kraftigere støy må påregnes. Vi beklager ulempene som dette innebærer. Vi beklager også sen og manglende varsling som skyldes svikt i rutinene for utveksling av informasjon mellom entreprenør og Bane NOR.

Alternativ overnatting?

I forbindelse med nattarbeidet tilbyr Bane NOR alternativ overnatting til naboer som i særlig grad blir berørt. Ta kontakt med vårt kundesenter dersom du har behov for mer informasjon, eller ønsker å melde inn behov for alternativ overnatting.

Behov for mer informasjon?

Dersom du ønsker eller har behov for mer informasjon om arbeidet som skal utføres, kan du kontakte vårt kundesenter på E-post kundesenter@banenor.no eller telefon 477 70 098.

Kundesenterets åpningstider er:
08:00-19:00 (mandag-fredag)
09.00-15.00 (lørdag/søndag/helligdager)