Nattarbeid ved Vidars gate i Porsgrunn 24. - 27. oktober

Bane NOR har ansvaret for drift, vedlikehold og modernisering av Bratsbergbanen. I perioden 24. – 27. oktober vil det foregå nattarbeid i området ved Vidars gate i Porsgrunn.

Arbeidet utføres av Spordrift AS på oppdrag fra Bane NOR, og omfatter blant annet etablering av nye føringsveier for kabler samt pakking (stabilisering) og justering av skinneskjøter. Aktivitetene vil innebære støy og uvante lyder, blant annet knyttet til bruk av dieseldrevne, skinnegående spesialmaskiner. Det generelle støynivået vil være relativt moderat, men kortvarige perioder med noe kraftigere støy må påregnes.

Hensikten med arbeidet

Bratsbergbanen er tett trafikkert. Det innebærer at sporanleggene utsettes for stor slitasje som gir behov for maskinelt vedlikehold og utbedring.

Behov for mer informasjon?

Dersom du ønsker mer informasjon eller har øvrige spørsmål om arbeidene, ta kontakt med;

Åge Larsen
Produksjonsleder, Spordrift AS
Mobil: 930 79 840 (08-15)
E-post:  age.larsen@spordrift.no