Nattarbeid ved Skotselv stasjon

Bane NOR har ansvaret for vedlikehold og modernisering av Randsfjordbanen. Som et ledd i det pågående arbeidet med å fornye sporene, vil det enten natt til søndag 16.10 eller natt til mandag 17.10. foregå nattarbeid ved stasjonen.

Arbeidet utføres av Veidekke Bane AS på oppdrag fra Bane NOR, og det vil blant annet bli benyttet dieseldrevne, skinnegående spesialmaskiner for pakking (stabilisering) og justering av sporet. Vi beklager eventuelle ulemper som følge av arbeidet, men gjør samtidig oppmerksom på at maskiner og mannskap hele tiden vil forflytte seg, noe som bidrar til at støyen vil variere avhengig av avstand.

Mer arbeid i høst

Arbeidet med å fornye sporanleggene ved Skotselv, er inndelt i flere faser. Inneværende fase skal etter planen avsluttes i løpet av kommende uke. Deretter blir det et opphold, men med forbehold om vær- og temperaturforhold, er planen å gå i gang med å fornye spor 2 ved stasjonen i løpet av høsten. Vi kommer tilbake med mer informasjon når detaljene i omfang og varighet er avklart. 

Behov for mer informasjon?

Dersom du ønsker eller har behov for mer informasjon om arbeidet som skal utføres, kan du kontakte vårt kundesenter på E-post kundesenter@banenor.no eller telefon 477 70 098.