Nattarbeid ved Hønefoss stasjon 23. - 25. oktober

Bane NOR har ansvaret for drift, vedlikehold og modernisering av det norske jernbanenettet. Ved Hønefoss stasjon er vi som kjent i gang med å skifte ut gamle sviller under spor og sporveksler. I den forbindelse vil det foregå arbeid natt til 24. og 25. oktober.

Arbeidet utføres av Veidekke AS på oppdrag fra Bane NOR. Aktivitetene vil innebære støy og uvante lyder, men det generelle støynivået vil være relativt moderat. Kortvarige perioder med noe kraftigere støy må påregnes.

Vi gjør oppmerksom på at det senere vil bli foretatt nødvendig, maskinell pakking (stabilisering) og justering av sporanleggene som er modernisert. Endelig tidspunkt er ikke avklart, men vi vil varsle/informere når tidspunktet er spikret.

Hensikten med arbeidet

Sviller utsettes for stor slitasje. Når slitasjen er blitt for stor, må gamle sviller erstattes av nye. Ballastpukken under sporene bidrar til at skinner og sviller ligger stabilt, men også pukken slites ned, og over tid dannes det finstoff i massene, noe som blant gir dårligere drenering av nedbør, noe som igjen fører til at sporanleggene blir mindre stabile og mer utsatt for telehiv.

Behov for mer informasjon?

Dersom du ønsker mer informasjon eller har øvrige spørsmål om arbeidene, ta kontakt med vårt kundesenter på telefon 477 70 098 eller på epost til kundesenter@banenor.no

Kundesenterets åpningstider er:
08:00-19:00 (mandag-fredag)
09.00-15.00 (Lørdag/søndag/helligdag)