Nattarbeid ved Ganddal

Bane NOR har ansvaret for drift, vedlikehold og modernisering av Sørlandsbanen. I nærheten av pukklageret ved Ganddal har vi behov for å bytte ut to skinner. Arbeidet vil bli utført natt til torsdag 24.3. og natt til fredag 25.3.

Arbeidet utføres av Spordrift AS på oppdrag fra Bane NOR, og vil forårsake støy knyttet til bruk av dieseldrevne, skinnegående spesialmaskiner samt utstyr for kapping av skinner og sliping av nye skinneskjøter. Vi beklager ulempene som følge av støy, men understreker at periodene med særlig kraftig støy vil være relativt kortvarige.

Behov for mer informasjon?
Dersom du ønsker mer informasjon eller har øvrige spørsmål om arbeidene, ta kontakt med vårt kundesenter på telefon 477 70 098 eller på epost til kundesenter@banenor.no