Nattarbeid på strekningen Rauddølvatnet - Fitjevatn

Bane NOR har ansvaret for vedlikehold og modernisering av Sørlandsbanen. I perioden 21. til 24. oktober vil det foregå montering og jording av nye mastefundamenter på strekningen mellom Rauddølvatnet og Fitjevatn.

Arbeidet blir utført av Infranord AS på oppdrag fra Bane NOR, og vil foregå lørdag 15.10. (05.00-12.00), natt til søndag 16.10. (21.00-10.00), samt i perioden fredag 21.10. kl. 21.00 til mandag 24.10. kl. 08.00. I denne perioden vil arbeidet foregå døgnkontinuerlig, og det vil blant annet bli benyttet dieseldrevne, skinnegående spesialmaskin (boretog).

Det generelle støynivået vil være relativt moderat, men kortvarige perioder med kraftigere støy må påregnes. Vi gjør oppmerksom på at omfanget av støy vil avhengige av stedlige grunnforhold.

Hvorfor kvelds- og nattarbeid?

Ved arbeid på – eller i nærheten av jernbanespor, er det av praktiske grunner og hensyn til sikkerheten, nødvendig med full stans i den ordinære togtrafikken. Gjennom å utføre nødvendig modernisering og forebyggende vedlikehold i perioder av døgnet med liten/ingen trafikk bidrar vi til å sikre at færrest mulig av togselskapenes kunder blir berørt.

Sørlandsbanen stengt for ordinær togtrafikk

Arbeidet påvirker det ordinære togtilbudet på Sørlandsbanen gjennom helgen. Sjekk GoAheads hjemmesider og apper for mer informasjon om det alternative transportopplegget.

Behov for mer informasjon?

Dersom du ønsker eller har behov for mer informasjon om arbeidet som skal utføres, kan du kontakte vårt kundesenter på E-post kundesenter@banenor.no eller telefon 477 70 098.

Kundesenterets åpningstider er:
08:00-19:00 (mandag-fredag)
09.00-15.00 (lørdag/søndag/helligdager)