Nattarbeid på Sørlandsbanen Uke 46 - 50

Bane NOR har ansvaret for vedlikehold og modernisering av Sørlandsbanen. I løpet av høsten vil det foregå nattarbeid i forbindelse med fjerning av gamle radiomaster og telehytter en rekke steder på strekningen mellom Storekvina og Ganddal.

Arbeidet utføres av Site Service AS på oppdrag fra Bane NOR, og vil innebære støy og uvante lyder knyttet til demontering av gamle radiomaster og telekiosker. Det generelle støynivået vil være relativt moderat, men perioder med kraftigere støy i forbindelse med pigging/fjerning av mastefundamenter må påregnes. Arbeidet vil strekke seg over én til to netter per arbeidssted.

Vi beklager ulempene som følge av arbeidet, men understreker at periodene med særlig kraftig støy vil være relativt kortvarige på de enkelte arbeidsstedene. Oversikten under viser hvor og når vi skal jobbe.

Uke 46/47 (14. – 27.11.)
Storekvina, Tronvik, Moi, Trollskaret, Rotten

Uke 47/48 (21.11. – 4.12.)
Refsland, Hærstad, Birkeland, Sleveland, Kjelland

Uke 48/49 (28.11. – 11.12.)
Leidland, Skadberg, Vatnamo

Uke 49/50 (5. – 16.12.)
Odeland, Nærbø, Ganddal

Hvorfor nattarbeid?

Ved arbeid på – eller i nærheten av jernbanespor, er det ofte av hensyn til sikkerhet og praktiske årsaker nødvendig med full stans i den vanlige togtrafikken. Gjennom å gjøre nødvendig forebyggende vedlikehold i perioder av døgnet med liten/ingen trafikk bidrar vi til å sikre at færrest mulig av togselskapenes kunder blir berørt.

Behov for mer informasjon?

Dersom du ønsker mer informasjon eller har andre spørsmål om arbeidet som skal foregå, ta kontakt med vårt kundesenter på telefon 477 70 098 eller send en e-post til kundesenter@banenor.no

Kundesenterets åpningstider er:
08:00-19:00 (mandag-fredag)
09.00-15.00 (Lørdag/søndag/helligdag)