Nattarbeid på Sørlandsbanen og Vestfoldbanen 25. – 30. april

Vi moderniserer og vedlikeholder Sørlandsbanen og Vestfoldbanen. I den forbindelse vil det i perioden 25. – 30. april foregå maskinelt vedlikehold av sporet på en rekke delstrekninger og steder på Sørlandsbanen og Vestfoldbanen.

Arbeidet utføres av Baneservice AS på oppdrag fra oss, og vil foregå i tidsrommet mellom 24.00 og 05.00 de aktuelle nettene. Det vil bli benyttet dieseldrevne, skinnegående spesialmaskiner for etterfylling og fordeling av ny ballastpukk i sporet.

Vi beklager ulempene som følge av støy, men gjør samtidig oppmerksom på at maskiner og utstyr hele tiden vil være i bevegelse, noe som bidrar til at støyen vil være relativt kortvarig og forbigående. For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at politiet og lokale helsemyndigheter er orientert om arbeidet som skal utføres. 

Detaljer om arbeidet på Sørlandsbanen
Natt til mandag 25. april:  Supplering av ballastpukk på delstrekning mellom Mjøndalen og Hokksund.
Natt til tirsdag 26. april:    Supplering av ballastpukk på delstrekning mellom Krekling og Skollenborg.
Natt til lørdag 30. april:     Supplering av ballastpukk på delstrekning mellom Nordagutu og Gvarv. 

Detaljer om arbeidet på Vestfoldbanen
Natt til onsdag 27. april:   Supplering av ballastpukk på delstrekninger mellom Kobbervik og Barkåker.
Natt til torsdag 28. april:  Supplering av ballastpukk på delstrekning mellom Tønsberg og Stokke.
Natt til fredag 29. april:     Supplering av ballastpukk på delstrekning mellom Lauve og Larvik. 

Hensikten med arbeidet
Tilstrekkelig mengde med ballastpukk som er riktig fordelt i sporet, bidrar til økt sporstabilitet, noe som er viktig blant annet for å forhindre solslyng.

Hvorfor nattarbeid?
Ved arbeid på – eller i nærheten av jernbanespor, er det av sikkerhetsmessige og praktiske årsaker nødvendig med full stans i den ordinære togtrafikken. Gjennom å utføre nødvendig modernisering og forebyggende vedlikehold i perioder av døgnet med liten/ingen trafikk bidrar vi til å sikre at færrest mulig av togselskapenes kunder på Sørlandsbanen og Vestfoldbanen blir berørt.

Behov for mer informasjon?
Dersom du ønsker mer informasjon eller har øvrige spørsmål om arbeidene, ta kontakt med vårt kundesenter på telefon 477 70 098 eller på epost til kundesenter@banenor.no