Nattarbeid på Sørlandsbanen 26. september - 22. oktober

Bane NOR har ansvaret for vedlikehold og modernisering av Sørlandsbanen. I perioden 26. september til 22. oktober vil det foregå nattarbeid i forbindelse med fjerning av gamle radiomaster og telehytter på en rekke steder mellom Bø og Drangedal.

Arbeidet utføres av Site Service AS på oppdrag fra Bane NOR, og vil innebære støy og uvante lyder knyttet til demontering av gamle radiomaster og telekiosker. Det generelle støynivået vil være relativt moderat, men perioder med kraftigere støy i forbindelse med pigging/fjerning av mastefundamenter må påregnes. Arbeidet vil strekke seg over én til to netter per arbeidssted.

Vi beklager ulempene som følge av arbeidet, men understreker at periodene med særlig kraftig støy vil være relativt kortvarige på de enkelte arbeidsstedene. Oversikten under viser hvor og når vi skal jobbe.

Eikåen bru: 26. – 28.9.  
Svenseid stasjon: 29.9. – 1.10.
Lunde stasjon: 2. – 3.10.
Tyri: 4. – 6.10.  
Krabbestul: 7. – 9.10.    
Nakksjø: 10. – 12.10.     
Gribbetjern: 13. – 15.10.              
Kjosen: 16. – 17.10.        
Drangedal: 18. – 20.10. 
Eggevåg: 21. – 22.10.

Hvorfor nattarbeid?
Ved arbeid på – eller i nærheten av jernbanespor, er det ofte av hensyn til sikkerhet og praktiske årsaker nødvendig med full stans i den vanlige togtrafikken. Gjennom å gjøre nødvendig forebyggende vedlikehold i perioder av døgnet med liten/ingen trafikk bidrar vi til å sikre at færrest mulig av togselskapenes kunder blir berørt.

Behov for mer informasjon?
Dersom du ønsker mer informasjon eller har andre spørsmål om arbeidet som skal foregå, ta kontakt med vårt kundesenter på telefon 477 70 098 eller send en e-post til kundesenter@banenor.no

Kundesenterets åpningstider er:
08:00-19:00 (mandag-fredag)
09.00-15.00 (Lørdag/søndag/helligdag)