Nattarbeid på deler av Bergensbanen gjennom Hallingdal

Bane NOR har ansvaret for å vedlikeholde og modernisere jernbanen i Norge. I den forbindelse vil det foregå nattarbeid på delstrekninger av Bergensbanen gjennom Hallingdal. Arbeidet omfatter såkalt nøytralisering av sporet.

Arbeidet utføres av Veidekke AS på oppdrag fra Bane NOR, og vil foregå i tidsrommet 24.00-14.00 alle netter i periodene 1. – 12. juli og fra 3. august til utgangen av september. Aktiviteten vil innebære kortvarige perioder med støy knyttet til bruk av diverse spesialutstyr for kapping, sveising og sliping av skinneskjøter. Vi beklager ulempene som følge av støy, men understreker at mannskap og maskiner hele tiden forflytter, noe som gjør at støyen vil være svært kortvarige og forbigående på det enkelte arbeidssted.

Hva er nøytralisering og hvorfor gjør vi det?
Hensikten med arbeidet er å nøytralisere temperaturavhengige spenninger i skinnestålet. Nøytralisering er et nødvendig og viktig tiltak for å redusere risikoen for skinnebrudd og solslyng som ellers i verste fall kan føre til avsporing og alvorlige ulykker. For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at politi og kommunale helsemyndigheter er orientert om arbeidene.

Hvorfor natt- og helgearbeider?
Ved arbeider på – eller i nærheten av jernbanespor, er det av sikkerhetsmessige og praktiske årsaker nødvendig med full stans i den ordinære togtrafikken. Gjennom å utføre nødvendig modernisering og forebyggende vedlikehold i perioder med liten/ingen trafikk bidrar vi til å sikre at færrest mulig togselskapenes kunder blir berørt.

Behov for mer informasjon?
Dersom du ønsker mer informasjon eller har øvrige spørsmål om arbeidene, ta kontakt med vårt kundesenter på telefon 477 70 098 eller på epost til kundesenter@banenor.no