Nattarbeid på Bergensbanen øst

Bane NOR har ansvaret for vedlikehold og modernisering av Bergensbanen. De nærmeste ukene (uke 34-37) vil det foregå nattarbeid i forbindelse med fjerning av gamle radiomaster og telehytter på en rekke steder langs østre del av Bergensbanen.

Arbeidet utføres av Site Service AS på oppdrag fra Bane NOR, og vil innebære støy og uvante lyder knyttet til demontering av gamle radiomaster og telekiosker. Det generelle støynivået vil være relativt moderat, men perioder med kraftigere støy i forbindelse med pigging/fjerning av mastefundamenter må påregnes. Arbeidet vil strekke seg over to netter per arbeidssted.

Vi beklager ulempene som følge av arbeidet, men understreker at periodene med særlig kraftig støy vil være relativt kortvarige på de enkelte arbeidsstedene.

På disse stedene vil arbeidet foregå

Uke 34 (22. – 28.8.)

 • Rallerud planovergang
 • Juvet Sokna
 • Sokna stasjon
 • Borglund, Veme

Uke 35 (29.8. – 4.9.)

 • Ramsrud, Hønefoss
 • Viul
 • Kistefoss, Jevnaker
 • Kjellsrud/Gunnestad, Jevnaker
 • Askilsrud
 • Haugen, Roa 

Uke 36 (5. – 11.9.)

 • Veholt, Ask
 • Tyristrand
 • Vika
 • Tørrhaug

Uke 37 (12. – 18.9.)

 • Geithus
 • Linnerud Åmodt
 • Døvik, Åmodt
 • Ulleland

Hvorfor nattarbeid?
Ved arbeid på – eller i nærheten av jernbanespor, er det ofte av hensyn til sikkerhet og praktiske årsaker nødvendig med full stans i den vanlige togtrafikken. Gjennom å gjøre nødvendig forebyggende vedlikehold i perioder av døgnet med liten/ingen trafikk bidrar vi til å sikre at færrest mulig av togselskapenes kunder blir berørt.

Behov for mer informasjon?
Dersom du ønsker mer informasjon eller har andre spørsmål om arbeidet som skal foregå, ta kontakt med vårt kundesenter på telefon 477 70 098 eller send en e-post til kundesenter@banenor.no

Kundesenterets åpningstider er:
08:00-19:00 (mandag-fredag)
09.00-15.00 (Lørdag/søndag/helligdag)