Nattarbeid mellom Skollenborg og Krekling

Vi moderniserer og vedlikeholder Sørlandsbanen. I den forbindelse vil det, natt til tirsdag 10. mai, foregå maskinelt vedlikehold av sporet på deler av strekningen mellom Skollenborg og Krekling.

Arbeidet utføres av Baneservice AS på oppdrag fra oss, og vil foregå i tidsrommet mellom ca. 00.25 og 01.15 den aktuelle natta. Det vil bli benyttet dieseldrevne, skinnegående spesialmaskiner for etterfylling og fordeling av ny ballastpukk i sporet.

Vi beklager ulempene som følge av støy, men gjør samtidig oppmerksom på at maskiner og utstyr hele tiden vil være i bevegelse, noe som bidrar til at støyen vil være relativt kortvarig og forbigående. For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at politiet og lokale helsemyndigheter er orientert om arbeidet som skal utføres. 

Hensikten med arbeidet
Tilstrekkelig mengde med ballastpukk som er riktig fordelt i sporet, bidrar til økt sporstabilitet, noe som er viktig blant annet for å forhindre solslyng.

Hvorfor nattarbeid?
Ved arbeid på – eller i nærheten av jernbanespor, er det av sikkerhetsmessige og praktiske årsaker nødvendig med full stans i den ordinære togtrafikken. Gjennom å utføre nødvendig modernisering og forebyggende vedlikehold i perioder av døgnet med liten/ingen trafikk bidrar vi til å sikre at færrest mulig av togselskapenes kunder på Sørlandsbanen og Vestfoldbanen blir berørt.

Behov for mer informasjon?
Dersom du ønsker mer informasjon eller har øvrige spørsmål om arbeidene, ta kontakt med vårt kundesenter på telefon 477 70 098 eller på epost til kundesenter@banenor.no