Nattarbeid i sporet ved Mjøndalen stasjon

Bane NOR har ansvaret for å vedlikeholde og modernisere jernbanen i Norge. Natt til 6. og 7. november vil det bli utført vedlikeholdsarbeid på sporet i østre ende av Mjøndalen stasjon.

Arbeidet omfatter utbedring og vedlikehold av sporveksel og skinneskjøter, og vil bli utført av Spordrift AS på oppdrag fra Bane NOR. Arbeidet vil foregå i tidsrommet 22.00-06.00 begge de aktuelle nettene, og vil innebære kortvarige perioder med støy blant annet knyttet til bruk av diverse spesialutstyr for kapping, sveising og sliping av skinneskjøter. Vi beklager ulempene, men ber om forståelse for vårt behov for å gjennomføre nødvendig modernisering og oppgradering. Uten driftssikre spor, stopper togene.

Hvorfor natt- og helgearbeid?

Ved arbeider på – eller i nærheten av jernbanespor, er det av sikkerhetsmessige og praktiske årsaker nødvendig med full stans i den ordinære togtrafikken. Gjennom å utføre nødvendig modernisering og forebyggende vedlikehold i perioder med liten/ingen trafikk bidrar vi til å sikre at færrest mulig togselskapenes kunder blir berørt.

Behov for mer informasjon?

Dersom du ønsker mer informasjon eller har øvrige spørsmål om arbeidene, ta kontakt med vårt kundesenter på telefon 477 70 098 eller på epost til kundesenter@banenor.no