Nattarbeid i sporet ved Bergen stasjon

Bane NOR har ansvaret for vedlikehold og modernisering av Bergensbanen. I løpet av februar har vi gjennomført omfattende vedlikehold og utbedring av tre spor ved Bergen stasjon. Nå gjenstår kun pakking (stabilisering) og finjustering av sporene.

Arbeidet utføres av Baneservice As på oppdrag fra Bane NOR, og vil foregå i tidsrommet 23.00-06.00 natt til 22., 23 og 24. februar. Aktiviteten vil forårsake støy blant annet knyttet til bruk av dieseldrevne, skinnegående spesialmaskiner. Basert på våre erfaringer, vil støynivået gjennomgående være lavere enn støyen knyttet til arbeidet som har foregått så langt.

Hvorfor nattarbeid?
Ved arbeid på – eller i nærheten av jernbanespor, er det av sikkerhetsmessige og praktiske årsaker nødvendig med stans i den ordinære togtrafikken. Gjennom å utføre nødvendig modernisering og forebyggende vedlikehold i perioder av døgnet med liten/ingen trafikk bidrar vi til å sikre at færrest mulig av togselskapenes kunder blir berørt.

Behov for mer informasjon?
Dersom du ønsker mer informasjon eller har øvrige spørsmål om arbeidene, ta kontakt med vårt kundesenter på telefon 477 70 098 eller på epost til kundesenter@banenor.no.