Nattarbeid i sporet ved Bergen stasjon

Bane NOR har ansvaret for vedlikehold og modernisering av Bergensbanen. I den forbindelse pågår det arbeid med skifte ut pukk i spor 2-4 ved Bergen stasjon.

Innledningsvis ønsker vi å gjøre oppmerksom på at varsel ble sendt ut for å informere berørte naboer. Basert på tilbakemeldinger, er det imidlertid mye som tyder på at varslingsområdet med fordel kunne vært utvidet til å omfatte et større område.

Vi beklager ulempene som dette har medført. Vi vil gjerne også forsikre dere om at vi tar tilbakemeldingene på alvor, og at vi vil sørge for å varsle innenfor et større geografisk område ved fremtidig støyende arbeid i det aktuelle området.

Hva er det som foregår?
Arbeidet med å modernisere sporene ved Bergen stasjon utføres av Baneservice As på oppdrag fra Bane NOR, og foregå på nattetid (23.00-05.00). Etter planen skal arbeidet være avsluttet 17. februar. Aktiviteten forårsaker støy blant annet knyttet til bruk av dieseldrevne, skinnegående spesialmaskiner for fjerning av gammel pukk i sporet.

Hvorfor skifter vi ut pukken i sporet?
Pukken bidrar til å sikre stabile spor. Pukken utsettes for slitasje som gjør at sporstabiliteten svekkes. Med jevne mellomrom må pukken derfor skiftes ut. Ny pukk under sporene gir også bedre drenering av nedbør, og gjør samtidig at våre sporanlegg blir mindre utsatt for fremvekst av uønsket vegetasjon i sporene.

Hvorfor nattarbeid?
Ved arbeid på – eller i nærheten av jernbanespor, er det av sikkerhetsmessige og praktiske årsaker nødvendig med stans i den ordinære togtrafikken. Gjennom å utføre nødvendig modernisering og forebyggende vedlikehold i perioder av døgnet med liten/ingen trafikk bidrar vi til å sikre at færrest mulig av togselskapenes kunder blir berørt.

Behov for mer informasjon?
Dersom du ønsker mer informasjon eller har øvrige spørsmål om arbeidene, ta kontakt med vårt kundesenter på telefon 477 70 098 eller på epost til kundesenter@banenor.no.