Nattarbeid i sporet mellom Steinberg og Hokksund 10. - 11. september

Bane NOR har ansvaret for å vedlikeholde og modernisere jernbanen i Norge. I den forbindelse vil det foregå arbeid i sporet på høyde med Øvre Temtemoen rett vest for Steinberg stasjon natt til søndag 11. september.

Arbeidet vil bli utført av Spordrift AS på oppdrag fra Bane NOR, og vil foregå i tidsrommet 22.00-06.00, Aktiviteten vil innebære kortvarige perioder med støy knyttet til bruk av diverse spesialutstyr for kapping, sveising og sliping av skinneskjøter. Vi beklager ulempene, men ber om forståelse for vårt behov for å gjennomføre nødvendig modernisering og oppgradering. Uten driftssikre spor, stopper togene.

Hensikten med arbeidet er å nøytralisere temperaturavhengige spenninger i skinnestålet. Nøytralisering er et nødvendig og viktig tiltak for å redusere risikoen for skinnebrudd og solslyng som ellers i verste fall kan føre til avsporing og alvorlige ulykker. For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at politi og kommunale helsemyndigheter er orientert om de planlagte arbeidene.

Hvorfor natt- og helgearbeider?
Ved arbeider på – eller i nærheten av jernbanespor, er det av sikkerhetsmessige og praktiske årsaker nødvendig med full stans i den ordinære togtrafikken. Gjennom å utføre nødvendig modernisering og forebyggende vedlikehold i perioder med liten/ingen trafikk bidrar vi til å sikre at færrest mulig togselskapenes kunder blir berørt.

Behov for mer informasjon?
Dersom du ønsker mer informasjon eller har øvrige spørsmål om arbeidene, ta kontakt med vårt kundesenter på telefon 477 70 098 eller på epost til kundesenter@banenor.no