Nattarbeid i sporet i Drammen og Vestfossen

Bane NOR har ansvaret for drift, vedlikehold og modernisering av det norske jernbanenettet. Ved Drammen og Vestfossen stasjon har vi behov for å utføre vedlikehold av sporet.

Arbeidet utføres av Spordrift AS på oppdrag fra Bane NOR. Arbeidet i Drammen vil foregå natt til lørdag 15. oktober. Den påfølgende natten står Vestfossen for tur. Arbeidstiden er 01-04 begge de aktuelle nettene. Aktivitetene vil innebære støy og uvante lyder, men det generelle støynivået vil være relativt moderat.

Behov for mer informasjon?

Dersom du ønsker mer informasjon eller har øvrige spørsmål om arbeidene, ta kontakt med vårt kundesenter på telefon 477 70 098 eller på epost til kundesenter@banenor.no