Natt- og helgearbeid ved Nelaug stasjon

Bane NOR har ansvaret for vedlikehold og modernisering av Sørlandsbanen. I perioden 16. til 19. september vil det omfattende sporarbeid ved Nelaug stasjon.

Arbeidet blir utført av Spordrift AS og Banefjell AS på oppdrag fra Bane NOR, og vil foregå i tidsrommet fra fredag 16.9. kl. 21.00 til mandag 19.9. kl. 09.00. Arbeidet vil foregå døgnkontinuerlig i hele den aktuelle tidsperioden, og det vil blant annet bli benyttet dieseldrevne, skinnegående spesialmaskiner.

Hovedtyngden av arbeidet vil foregå i nordenden, men det vil også være aktivitet i motsatt ende av stasjonsområdet. Det generelle støynivået vil være relativt moderat, men kortvarige perioder med kraftigere støy knyttet til bruk av diverse spesialutstyr for kapping, sveising og sliping av nye skinneskjøter må påregnes.

Hvorfor kvelds- og nattarbeid?
Ved arbeid på – eller i nærheten av jernbanespor, er det av praktiske grunner og hensyn til sikkerheten, nødvendig med full stans i den ordinære togtrafikken. Gjennom å utføre nødvendig modernisering og forebyggende vedlikehold i perioder av døgnet med liten/ingen trafikk bidrar vi til å sikre at færrest mulig av togselskapenes kunder blir berørt.

Hvorfor skifter vi skinner og sviller?
Deler av sporanlegget ved Nelaug stasjon er nedslitt. Vi har derfor behov for å skifte skinner, sviller og enkelte sporveksler. Nye skinner og sviller vil bidra til økt driftssikkerhet og mer stabile spor. I tillegg oppgraderer vi anleggene for sporvekselvarme, slik at stasjonen står bedre rustet når vinteren setter inn med snø og kulde.

Sørlandsbanen stengt
I løpet av helgen 16. – 19. september vil det foregå nødvendig vedlikehold og modernisering av våre anlegg en rekke steder langs Sørlandsbanen. Arbeidet påvirker det ordinære togtilbudet på Sørlandsbanen. Sjekk GoAheads hjemmesider og apper for mer informasjon om det alternative transportopplegget.

Behov for mer informasjon?
Dersom du ønsker eller har behov for mer informasjon om arbeidet som skal utføres, kan du kontakte vårt kundesenter på E-post kundesenter@banenor.no eller telefon 477 70 098.

Kundesenterets åpningstider er:
08:00-19:00 (mandag-fredag)
09.00-15.00 (lørdag/søndag/helligdager)