Kveldsarbeid og mulig nattarbeid ved Ål stasjon 5. - 6. mai

Bane NOR har ansvaret for drift, vedlikehold og modernisering av Bergensbanen. Ved Ål stasjon har vi arbeidet med å fjerne spor og sporsløyfer som ikke lenger er i bruk.

Som en del av arbeidene er det behov for å pakke (stabilisere) sporet flere ganger for å oppnå tilfredsstillende sporstabilitet. Arbeidsmaskinen som skal benyttes har stor etterspørsel, og er tilgjengelig kun i en begrenset periode. Vi må derfor utnytte muligheten til å gjennomføre en ekstra arbeidsøkt ut over det som opprinnelig var planlagt.

Sporarbeidet utføres av Baneservice AS på oppdrag fra Bane NOR, og omfatter avsluttende maskinell pakking (stabilisering) av det nye sporarrangementet. Arbeidet påbegynnes i 17-tiden torsdag ettermiddag. Entreprenøren har håp om å bli ferdige i løpet av kvelden, men kan ikke utelukke at det vil være behov for å ta deler av natta til hjelp. Vi beklager de ekstra ulempene naboene påføres som følge av dette.

Behov for mer informasjon?
Dersom du ønsker mer informasjon eller har øvrige spørsmål om arbeidene, ta kontakt med vårt kundesenter på telefon 477 70 098 eller på e-post til kundesenter@banenor.no