Kvelds- og nattarbeid ved Dale stasjon

Laurdag kveld og natt til sundag 8. mai vil det gå føre seg maskinelt arbeid i sporet ved Dale stasjon. Arbeidet tek til om lag kl. 21.00, og fortsett vidare gjennom kvelden og natta. Noko støy og uvande lydar må påreknast. Me seier oss lei for ulempene som fylgje av dette.

Kvifor nattarbeid?
Ved arbeid på – eller i nærleiken av jernbanespor, er det av omsyn til tryggleiken og praktiske grunnar naudsynt å tilpasse arbeidet til den ordinære togtrafikken. Gjennom å gjere naudsynt modernisering og førebyggjande vedlikehald i periodar av døgnet med liten/ingen trafikk bidreg vi til å sikre at så få som mogleg av togselskapas kundar vert råka.

Spørsmål om arbeida?
Dersom du ynskjer meir informasjon eller har andre spørsmål om arbeida, ta kontakt med:

Olav Kyte
Anleggsleiar O.L. Kythe
Mobil:    916 29 408