Kattfoss bru rehabiliteres

Bane NOR har ansvaret for vedlikehold og modernisering av Randsfjordbanen. I månedene som kommer vil det pågå arbeid med å rehabilitere Kattfoss bru i Modum.

Arbeidet vil bli utført av Consolvo AS på oppdrag fra Bane NOR. Arbeidet påbegynnes 20. juni og skal etter planen være avsluttet i midten av oktober. De første ukene vil gå med til å reise stillas, samt etablere riggområdet og tilrettelegge for nødvendig inn- og uttransport av utstyr.

Rehabiliteringen av brua omfatter sandblåsing og maling. Vi forventer at dette arbeidet vil være i gang i løpet av første halvdel av juli. Det mest støyende arbeidet vil være knyttet til sandblåsingen av brukonstruksjonen. Etter at arbeidet med overflatebehandling er avsluttet, runder vi av med å skifte ut skinner og sviller over brua, og når alt er unnagjort i høst vil Kattfoss bru i praksis være god som ny.

Bane NOR tar miljøet på alvor
For å hindre utslipp av blyholdig og miljøfarlig avfall til vassdraget i området, vil undersiden og sidene av brukonstruksjonen bli tildekket med tette presenninger. Alt av forurenset blåsesand vil bli samlet opp og transportert til godkjent mottak for spesialavfall. Det er ellers verdt å nevne at den nye malingen består av en kombinasjon av sinkholdig grunning, epoksy og et toppstrøk av polyuretan. Denne moderne metoden for overflatebehandling av jern- og stålkonstruksjoner er langt mer miljøvennlig enn den tradisjonelle blymønjemalingen.

Verdt å vite om gangbanen
Kattfoss bru er utstyrt med en langsgående gangbane for fotgjengere. Vi gjør oppmerksom på at denne i kortere perioder kan bli midlertidig stengt for ferdsel. Vi beklager eventuelle ulemper som følge av dette, men ber om forståelse for at midlertidig stenging av gangbanen kan bli aktuelt av sikkerhetsmessige hensyn.

Behov for mer informasjon?
Dersom du ønsker mer informasjon om prosjektet, ta gjerne kontakt med:

Ketil Lie Thorsen
Prosjektleder Bane NOR
Mobil:   482 08 908 (08-16)
E-post: ketil.thorsen@banenor.no