I høst bytter vi sviller ved Skotselv stasjon

Bane NOR har ansvaret for vedlikehold og modernisering av Randsfjordbanen. I løpet av høsten bytter vi ut gamle sviller og skifter ut masser under sporene ved Skotselv stasjon. Arbeidet skal etter planen være avsluttet innen utgangen av oktober.

Arbeidet utføres av Veidekke Bane AS på oppdrag fra Bane NOR, og vil foregå på dagtid (07-19). På grunn av stram fremdriftsplan, og vinteren som nærmer seg, vil det også pågå arbeid i helgene. Det vil blant annet bli benyttet dieseldrevne, skinnegående spesialmaskiner.

Vi beklager eventuelle ulemper som følge av arbeidet, men understreker at det generelle støynivået vil være moderat, men korte perioder med noe kraftigere støy, blant annet knyttet til bruk av diverse håndholdt verktøy, må påregnes.

Hvorfor skifter vi sviller?
En del av svillene ved Skotselv stasjon er gamle og utslitte, og må derfor byttes ut. Nye sviller bidrar til økt stabilitet og bedre linjeføring (sporgeometri).

Hvorfor skifter vi masser under sporene?
Pukken under sviller og skinner slites ned over tid. Det fører til gradvis større innslag av finstoff som gir dårligere drenering av nedbør. Med god drenering sikrer vi stabile spor som er mindre utsatt for frostsprenging og utvasking av massene.

Behov for mer informasjon?
Dersom du ønsker eller har behov for mer informasjon om arbeidet som skal utføres, kan du kontakte vårt kundesenter på E-post kundesenter@banenor.no eller telefon 477 70 098.