Arbeid på Bergen stasjon og godsterminalen i juni og juli

Ombyggingen av stasjonen og godsterminalen i Bergen er i gang, og i juni og juli skal det blant annet lages nye grøfter i området og bores hull til mastefundamenter til kontaktledningsanlegget.

Et slikt boretog skal brukes på Bergen stasjon til å bore hull til mastefundamentene til kontaktledningsanlegget. Foto: Bane NOR/Elisabeth Folkestad

Mer om arbeidet

Borearbeidet skjer langs sporene og må derfor gjøres om natten og på tider ellers når det ikke går tog. Dette vil gi noe støy for de nærmeste naboene til stasjonen, og vi beklager ulempene med dette.

Utgravingen til grøfter vil i hovedsak skje ved bruk av gravemaskin, men det vil også være nødvendig å meisle/pigge og delvis sprenge bort noe av berggrunnen. Meislingen vil være sterkt støyende, men vil i utgangspunktet ikke bli utført om natten.

Før massene som graves opp fjernes fra området, blir de sortert slik at noe kan gjenbrukes. Dette sorteringsverket vil også støye, men skal kun benyttes mandag til fredag i maks. 6 timer i tidsrommet mellom kl. 07 og 15.

Det vil pågå arbeider med sporbygging, noe som vil medføre kapping av skinner. Dette er også støyende, men vil kun foregå i korte perioder.

Arbeidstider i perioden

Generell arbeidstid på dagtid i perioden frem til 10.juli er mandag til lørdag fra kl. 07 til 19.30, med utvidet tid til kl. 20 på onsdager.

Det blir også nattarbeid hver natt frem til 12. juni, deretter om nettene fra fredag til tirsdag mellom kl. 22 og kl. 08.

Boringen til fundamentene er planlagt avsluttet 12. juni.

På søndager blir det arbeid mellom kl. 07 og 19, men dette vil ikke være støyende arbeid, med unntak av søndag 12. juni da det skal være borearbeid frem til kl. 12.30. 

På søndager og netter etter 12. juni vil det kun foregå baneteknisk arbeid på kontaktledningsanlegget som vil være lite støyende. Det vil bli brukt muttertrekkere under monteringsarbeidet, men disse bråker ikke så mye annet enn når boltene strammes den siste biten.

 

Kontakt ved spørsmål om arbeidet

Prosjektets nabokontakt, Johan Kråkenes - mandag-fredag, kl. 9-15:
Telefon: 908 72 100 eller e-post: johan.krakenes@banenor.no

Prosjektleder Dag Robin Hansen - mandag-fredag, kl. 9-15:
Telefon: 406 31 015, e-post: dag.robin.hansen@banenor.no

Bane NORs kundesenter - mandag-fredag kl. 8-19 og lørdag-søndag/helligdag kl. 9-15:
Telefon: 477 70 098 eller e-post: kundesenter@banenor.no