Arbeid og trafikk ved godsterminalen på Palmafossen

I perioden 21. juli til 1. august vil det gå føre seg arbeid ved Bane NOR sin godsterminal på Palmafossen. Det vil samstundes være ein del togtrafikk inn og ut av terminalen.

I perioden 21. juli til 1. august vil det gå føre seg arbeid ved Bane NOR sin godsterminal på Palmafossen. Det vil samstundes være ein del togtrafikk inn og ut av terminalen.

Det generelle støynivået vil være relativt moderat, men verksemda vil kunne innebere noko meir støy og uvande lydar enn normalt. Me ser oss lei for eventuelle ulemper som fylgje av det auka aktivitetsnivået gjennom døgnet.

Spørsmål om arbeida?
Dersom du ynskjer meir informasjon eller har andre spørsmål om arbeida, ta kontakt med:

Andreas Vaksdal
Lager- og logistikkansvarleg
Mobil:    922 48 844 (08-16)
E-post:   andreas.vaksdal@spordrift.no