Arbeid i sporet ved Ål stasjon 20. april - 1. mai

Bane NOR har ansvaret for drift, vedlikehold og modernisering av Bergensbanen. Ved Ål stasjon skal vi bygge om sporene, og blant annet fjerne spor og sporsløyfer som ikke lenger er i bruk. Deler av arbeidet er ellers et ledd i forberedelsene til innføring av ERTMS, et nytt og moderne signalsystem som skal innføres på våre banestrekninger i hele landet.

Sporarbeidet utføres av Baneservice AS på oppdrag fra Bane NOR, og vil foregå døgnkontinuerlig gjennom hele perioden fra 20. april til 1. mai. I arbeidet vil det bli benyttet dieseldrevne, skinnegående spesialmaskiner samt diverse støyende verktøy og spesialutstyr for kapping, sveising og sliping av nye skinneskjøter. Det generelle støynivået vil være relativt moderat, men kortvarige perioder med kraftigere støy må påregnes. Spesielt i forbindelse med kapping og skinnesliping.

Behov for mer informasjon?
Dersom du ønsker mer informasjon eller har øvrige spørsmål om arbeidene, ta kontakt med vårt kundesenter på telefon 477 70 098 eller på e-post til kundesenter@banenor.no