Ny undergang erstatter jernbanebru ved Veme

Bane NOR har ansvaret for å drifte, vedlikeholde og modernisere det norske jernbanenettet. Helga 8. – 9. oktober fjerner vi ei jernbanebru rett øst for Veme stasjon, og legger inn en ny kulvert under sporene.

Arbeidet utføres av Baneservice AS på oppdrag fra Bane NOR, og vil foregå døgnkontinuerlig i tidsrommet fra kl. 00.30 (natt til lørdag) til søndag formiddag kl. 11.00. Det generelle støynivået vil være relativt moderat, men kortvarige perioder med noe kraftigere støy må påregnes. Vi beklager eventuelle ulemper som følge av dette.

I forkant av arbeidshelga vil det være noe aktivitet knyttet til forberedelser. Det samme gjelder i ukene etter at den nye undergangen er på plass. Etterarbeidene omfatter blant pakking (stabilisering) av ballastpukken, samt justering av sporet for å sikre en optimal linjeføring og sporgeometri.

Hvorfor fjerner vi brua?
Bjelkebrua utgjør et såkalt fastpunkt. Utfordringen er at det innimellom oppstår sporfeil i tilknytning til slike punkter. Gjennom å erstatte brua med en ny undergang, reduserer vi risikoen for akutte sporfeil i det aktuelle området. Sist, men ikke minst reduserer vi risikoen for solslyng som i verste fall kan føre til at togene sporer av.

Kort om den nye undergangen
Den nye undergangen vil bestå av en rørkulvert som har en diameter på to meter. I bunnen av kulverten vil det bli lagt inn grus i gangbanen.

Bergensbanen stengt
Helgen 8. – 9. oktober vil det pågå omfattende og nødvendig vedlikehold og modernisering på en rekke delstrekninger og steder langs Bergensbanen. Som følge av dette vil en rekke tog bli helt eller delvis innstilt den aktuelle helgen. For detaljert reiseinformasjon, se togselskapets hjemmesider eller apper.

Behov for mer informasjon?
Dersom du ønsker mer informasjon eller har øvrige spørsmål om arbeidene, ta kontakt med vårt kundesenter på telefon 477 70 098 eller på epost til kundesenter@banenor.no.