Nattarbeid i sporet mellom Ogna og Ganddal/Skeiane

Bane NOR har ansvaret for vedlikehold av Sørlandsbanen. I den forbindelse vil det i perioden 22. – 26. april pågå nattarbeid med etterfylling av pukk på deler av Jærbanen.

Arbeidet vil innebære perioder med støy og uvante lyder som følge av tømming av pukk i sporet. Vi beklager ulempene dette innebærer for berørte naboer, men understreker at spesialtoget med pukkvogner hele tiden er i bevegelse (10-15 km/t) noe som gjør at periodene med særlig kraftig støy vil være relativt kortvarige og forbigående.

Arbeidstider
Arbeidet vil foregå i tidsrommet mellom 24.00 og 03.30 hver natt i perioden 22. april til 26. april.

Hvorfor etterfyller vi pukk i sporet?
Tilstrekkelig og riktig mengde ballastpukk bidrar til å sikre at sporene ligger stabilt, og er viktig blant annet for å forhindre solslyng.

Hvorfor natt- og helgearbeid?
Ved arbeider på – eller i nærheten av jernbanespor, er det av sikkerhetsmessige og praktiske årsaker nødvendig med stans i den ordinære togtrafikken. Gjennom å utføre nødvendig modernisering og forebyggende vedlikehold i perioder av døgnet med liten/ingen trafikk bidrar vi til å sikre at færrest mulig av togselskapenes kunder blir berørt.

Eventuelle spørsmål om arbeidet som skal utføres, kan rettes til:

Tor Chr. Taraldsen
Faglig Leder Linjen
Mobil:   916 77 680 (08-16)
E-post: tortar@banenor.no