Støyende nattarbeid ved Lyngnes 14. - 18. juni

Bane NOR har ansvaret for vedlikehold av Sørlandsbanen. I den forbindelse vil det i perioden 14. – 18. juni, foregå støyende nattarbeid i sporet ved Lyngnes.

Arbeidet utføres av Spordrift AS på oppdrag fra Bane NOR, og omhandler utskifting av skinner. Arbeidet vil foregå i tidsrommet mellom 00.30-04.30 samtlige netter i den aktuelle perioden. I arbeidet benyttes gravemaskin, dieseldrevne skinnegående spesialmaskiner samt diverse støyende håndverktøy. Arbeidet vil innebære kortvarige perioder med støy knyttet til kapping, sveising og sliping av nye skinneskjøter. Vi beklager ulempene som dette medfører.

Hvorfor skifter vi skinner?
Jernbaneskinner utsettes for stor slitasje, og må skiftes ut med jevne mellomrom. Hvor ofte skinnene må skiftes, avhenger blant annet av hvor mange tog som trafikkerer den aktuelle strekningen. Nye skinner gir blant annet noe redusert støy fra tog som passerer. I tillegg blir komforten for de reisende bedre.

Hvorfor natt- og helgearbeid?
Ved arbeid på – eller i nærheten av jernbanespor, er det av sikkerhetsmessige og praktiske årsaker nødvendig med stans i den ordinære togtrafikken. Gjennom å utføre nødvendig modernisering og forebyggende vedlikehold i perioder av døgnet med liten/ingen trafikk bidrar vi til å sikre at færrest mulig av togselskapenes kunder blir berørt.

Eventuelle spørsmål om arbeidene, kan rettes til:

Øyvind Byberg
Ass. Faglig leder linjen
Mobil:    479 66 879
E-post:   oyvind.byberg@banenor.no