Støyende nattarbeid mellom Sandnes og Lura

Bane NOR har ansvaret for vedlikehold av Sørlandsbanen. I den forbindelse vil det i periodene 13. – 17.9. og 20. – 24.9. foregå støyende nattarbeid på delstrekningen mellom Sandnes og Lura.

Arbeidet utføres av Spordrift AS på oppdrag fra Bane NOR, og vil foregå i tidsrommet 00.30-04.30 de aktuelle nettene.  I arbeidet vil det bli benyttet dieseldrevne spesialmaskiner samt diverse støyende håndverktøy.

Arbeidet vil innebære kortvarige perioder (erfaringsmessig 5-10 minutter) med særlig kraftig støy knyttet til kapping, sveising og sliping av nye skinneskjøter. Vi beklager ulempene som følge av dette, men understreker at aktiviteten forflytter seg, noe som innebærer at det ikke blir kraftig støy på de samme stedene to netter på rad.

Hvorfor nattarbeid?
Ved arbeid på – eller i nærheten av jernbanespor, er det av sikkerhetsmessige og praktiske årsaker nødvendig med stans i den ordinære togtrafikken. Gjennom å utføre nødvendig modernisering og forebyggende vedlikehold i perioder av døgnet med liten/ingen trafikk bidrar vi til å sikre at færrest mulig av togselskapenes kunder blir berørt.

Dersom du ønsker mer informasjon eller har øvrige spørsmål om arbeidene, ta kontakt med vårt kundesenter på telefon 477 70 098 eller på e-post til kundesenter@banenor.no