Støyende arbeid mellom Moi og Gyland

Bane NOR har ansvaret for drift, vedlikehold og modernisering av Sørlandsbanen. På Sørlandsbanen er vi i gang med å modernisere anleggene som forsyner togene med kjørestrøm. I den forbindelse vil det i tiden fremover foregå borearbeid på strekningen mellom Moi og Gyland.

Arbeidet utføres av Nettpartner AS på oppdrag fra Bane NOR, og innebærer blant annet boring av nye mastefundamenter. Arbeidet vil innebære perioder med støy knyttet til bruk av skinnegående maskiner med boreutstyr.

Vi beklager ulempene som følge av aktivitetene, men understreker at arbeidet hele tiden forflytter seg, slik at periodene med støy på det enkelte arbeidssted vil være relativt kortvarige og forbigående. Entreprenøren vil også, så langt det er praktisk mulig, tilrettelegge slik at støyende arbeid i tettbygd strøk i størst mulig grad foregår på dagtid (07-19 på hverdager. 08-19 på lørdager).

Her skal vi jobbe

  • Lørdag 27.2. (05.30-10.15), natt til søndag 28.2. (21.45-10.15) og mandag 1.3. (05.30-12.00). Borearbeid på delstrekningen Moi-Sira.
  • Tirsdag 2.3. (05.30-11.00). Borearbeid på delstrekningen Sira-Gyland.
  • Onsdag 3.3. – fredag 5.3. (05.30-11.45). Borearbeid på delstrekningen Bjørkevoll-Gyland.
  • Lørdag 6.3. (05.30-10.15). Gysing av nye fundamenter på delstrekningen Moi-Bjørkevoll.
  • Natt til søndag 7.3. (21.45-10.15). Borearbeid på delstrekningen Gyland-Bjørkevoll.
  • Mandag 8.3. (05.30-11.45). Borearbeid på delstrekningen Bjørkevoll-Sandvatn.
  • Tirsdag 9.3. (05.30-11.45). Gysing av nye fundamenter på delstrekningen Sira-Gyland.

Spørsmål om arbeidene?
Eventuelle spørsmål om arbeidene kan rettes til:

Bane NOR Kundesenteret
Mobil:   477 70 098
E-post: kundesenter@banenor.no