Skinnesliping mellom Kjosen og Neslandsvatn 16. - 20. september

Bane NOR har ansvaret for vedlikehold og modernisering av Sørlandsbanen. I den forbindelse vil det i perioden 16. – 20. september foregå skinnesliping på delstrekningen mellom Kjosen og Neslandsvatn. Sliping av skinnene gir bedre sporkvalitet, og bidrar til å redusere støyen fra tog som passerer.

Arbeidet utføres av Speno International på oppdrag fra Bane NOR, og vil medføre støy og gnister knyttet til bruk av skinnegående spesialmaskin. Vi beklager ulempene som følge av støy, men understreker at støybelastningen ikke vil være konstant, men variere som følge av at maskiner og utstyr hele tiden beveger seg.

Detaljer om arbeidene
Skinneslipingen starter ved Kleppe mellom Bø og Lunde og vil foregå i tidsrommet mellom ca. kl. 02.00 og 10.00 på hverdagene, og mellom 22.00 og 08.00 i helga. Slipetoget kjøres med en hastighet på ca. 6-7 km/t, og har slipesteiner som sørger for bedre sporkvalitet og økt levetid på skinnene. Like etter slipingen kan lyden fra togene oppleves forskjellig fra det man er vant til, men etter noen dager vil omgivelsene oppleve mindre støy fra togtrafikken.

Hvorfor nattarbeid?
Ved arbeider på – eller i nærheten av jernbanespor, er det av sikkerhetsmessige og praktiske årsaker nødvendig med full stans i den ordinære togtrafikken. Gjennom å utføre nødvendig modernisering og forebyggende vedlikehold i perioder av døgnet med liten/ingen trafikk bidrar vi til å sikre at færrest mulig av togselskapenes kunder blir berørt.

Eventuelle spørsmål om arbeidet kan rettes til:

Knut Hvila Solhaug
Byggeleder Bane NOR
Mobil:   916 79 420 (08-16)
E-post: Knut.Hvila.Solhaug@banenor.no