Opprydding etter skinnebytte mellom Skotselv og Åmot

Bane Nor har ansvaret for vedlikehold og modernisering av jernbanen i Norge. Tidligere i år skiftet vi skinner mellom Skotselv og Åmot. I perioden 20. – 26. oktober sørger vi for å fjerne de gamle skinnene.

Arbeidet utføres av Baneservice AS på oppdrag fra Bane NOR, og vil foregå på nettene i den aktuelle perioden. Gamle skinner vil bli transportert til Åmot stasjon for omlasting til konteinere. Aktiviteten vil innebære noe støy og uvante lyder, men så langt det er praktisk mulig, vil entreprenøren forsøke å tilrettelegge arbeidet slik at de mest støyende arbeidsoperasjonene foregår helt på tampen av nettene.

Hva skjer med de gamle skinnene?
Bane NOR er opptatt av å ivareta miljøet på en best mulig måte. Skinner som ikke lenger kan benyttes i hovedsporene våre, blir derfor enten gjenbrukt på steder med mindre trafikk (sidespor e.l.) eller sendt til fabrikker for å smeltes om slik at skinnestålet kan benyttes til andre samfunnsnyttige formål.

Hvorfor nattarbeid?
Ved arbeid på – eller i nærheten av jernbanespor, er det av sikkerhetsmessige og praktiske årsaker nødvendig med stans i den ordinære togtrafikken. Gjennom å utføre nødvendig modernisering og forebyggende vedlikehold i perioder med liten/ingen trafikk bidrar vi til å sikre at færrest mulig av togselskapenes kunder blir berørt.

Dersom du ønsker mer informasjon eller har øvrige spørsmål om arbeidene, ta kontakt med vårt kundesenter på telefon 477 70 098 eller på e-post til kundesenter@banenor.no.