Nattarbeid ved Vigrestad - Endret plan for gjennomføring

Bane NOR har ansvaret for modernisering og vedlikehold av Sørlandsbanen. I perioden 17. – 22. oktober skulle det foregått utbedring av plattform ved Vigrestad stasjon. Arbeidet måtte imidlertid utsettes av anleggstekniske årsaker, og vil i stedet bli gjennomført i perioden 27.10. – 10.11.

Arbeidet utføres av Banefjell AS og Stangeland Maskin AS på oppdrag fra Bane NOR, og vil foregå i tidsrommet mellom ca. kl. 22.00 og 06.00. de aktuelle nettene. Det vil blant annet bli benyttet diverse dieseldrevne, skinnegående spesialmaskiner samt diverse håndholdt verktøy og spesialutstyr. Noe støy og uvante lyder må påregnes. Det generelle støynivået vil være relativt moderat, men det vil forekomme perioder med kraftigere støy, blant annet ved saging og pigging av gammel betong.

I løpet av perioden vil det samtidig foregå utskifting av sviller i sporveksel i nordre ende av stasjonsområdet. Også i dette arbeidet vil det bli benyttet diverse spesialmaskiner og håndholdt utstyr og verktøy. Det generelle støynivået vil være moderat, men kortvarige perioder (5-10 minutter) med kraftigere støy knyttet til kapping, sveising og sliping av nye skinneskjøter må påregnes.

Hvorfor nattarbeid?
Ved arbeid på – eller i nærheten av jernbanespor, er det av sikkerhetsmessige og praktiske årsaker nødvendig med stans i den ordinære togtrafikken. Gjennom å utføre nødvendig modernisering og forebyggende vedlikehold i perioder med liten/ingen trafikk bidrar vi til å sikre at færrest mulig av togselskapenes kunder blir berørt.

Dersom du ønsker mer informasjon eller har øvrige spørsmål om arbeidene, ta kontakt med vårt kundesenter på telefon 477 70 098 eller på e-post til kundesenter@banenor.no