Nattarbeid på Sørlandsbanen 11. - 18. juni

Vi moderniserer og vedlikeholder Sørlandsbanen. I den forbindelse vil det i perioden 11. – 18. juni foregå maskinelt vedlikehold av spor på en rekke delstrekninger og steder mellom Hokksund og Drangedal.

Arbeidet utføres av Baneservice AS på oppdrag fra oss, og vil foregå i tidsrommet mellom 22.00 og 06.00 de aktuelle nettene. Det vil bli benyttet dieseldrevne, skinnegående spesialmaskiner for pakking (stabilisering) samt etterfylling og fordeling av ny ballastpukk i sporet.

Vi beklager ulempene som følge av støy, men gjør samtidig oppmerksom på at maskiner og utstyr hele tiden vil være i bevegelse, noe som bidrar til at støyen vil være relativt kortvarig og forbigående. For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at politiet og lokale helsemyndigheter er orientert om arbeidet som skal utføres. 

Detaljer om arbeidet 

Natt til lørdag 12. juni:      Pakking av spor Hjuksebø stasjon.
Natt til søndag 13. juni:    Pakking av spor Gvarv stasjon og mellom Gvarv og Nordagutu. Fordeling av ballastpukk mellom Hokksund og Vestfossen.
Natt til mandag 14. juni:   Pakking av spor mellom Bø og Lunde, samt ved Lunde stasjon.
Natt til tirsdag 15. juni:     Pakking av spor ved Nakksjø stasjon, samt mellom Nakksjø og Drangedal.
Natt til onsdag 16. juni:     Pakking av spor ved Drangedal stasjon, samt mellom Drangedal og Neslandsvatn.
Natt til torsdag 17. juni:    Pakking av spor ved Kongsberg stasjon.
Natt til fredag 18. juni:      Pakking av sporveksler ved Steinberg stasjon.

Hensikten med arbeidet
Pakking av spor og sporveksler bidrar til mer stabile spor og riktig kurvatur. Riktig sporgeometri bidrar også til redusert støy fra tog som passerer og sist, men ikke minst redusert slitasje som gir økt levetid. Tilstrekkelig mengde med ballastpukk som er riktig fordelt i sporet, bidrar til ytterligere sporstabilitet, noe som er viktig blant annet for å forhindre solslyng.

Hvorfor nattarbeid?
Ved arbeid på – eller i nærheten av jernbanespor, er det av sikkerhetsmessige og praktiske årsaker nødvendig med full stans i den ordinære togtrafikken. Gjennom å utføre nødvendig modernisering og forebyggende vedlikehold i perioder av døgnet med liten/ingen trafikk bidrar vi til å sikre at færrest mulig av togselskapenes kunder på Sørlandsbanen blir berørt.

Behov for mer informasjon?

Dersom du ønsker mer informasjon eller har øvrige spørsmål om arbeidene, ta kontakt med vårt kundesenter på telefon 477 70 098 eller på epost til kundesenter@banenor.no