Nattarbeid mellom Skeiane og Stavanger 29. november - 3. desember

Bane NOR har ansvaret for vedlikehold og modernisering av Sørlandsbanen. I den forbindelse vil det i perioden 29. november – 3. desember foregå skinnesliping på delstrekningen mellom Skeiane og Stavanger. Sliping av skinnene gir bedre sporkvalitet, og bidrar til å redusere støyen fra tog som passerer.

Arbeidet utføres av Speno International på oppdrag fra Bane NOR, og vil medføre støy og gnister knyttet til bruk av skinnegående spesialmaskin. Vi beklager ulempene som følge av støy, men understreker at støybelastningen ikke vil være konstant, men variere som følge av at maskiner og utstyr hele tiden beveger seg.

Detaljer om arbeidene
Skinneslipingen vil foregå i tidsrommet mellom ca. kl. 24.00 og 06.00 alle netter i den aktuelle perioden. Slipetoget kjøres med en hastighet på ca. 6-7 km/t, og har slipesteiner som sørger for bedre sporkvalitet og økt levetid på skinnene. Like etter slipingen kan lyden fra togene oppleves forskjellig fra det man er vant til, men etter noen dager vil omgivelsene oppleve mindre støy fra togtrafikken.

Hvorfor nattarbeid?
Ved arbeider på – eller i nærheten av jernbanespor, er det av sikkerhetsmessige og praktiske årsaker nødvendig med full stans i den ordinære togtrafikken. Gjennom å utføre nødvendig modernisering og forebyggende vedlikehold i perioder av døgnet med liten/ingen trafikk bidrar vi til å sikre at færrest mulig av togselskapenes kunder blir berørt.

Eventuelle spørsmål om arbeidet kan rettes til: 

Kurt Jensen
Byggeleder Bane NOR
Mobil:   916 59 943
E-post: kurt.jensen@banenor.no