Nattarbeid i sporet ved Sundmoen

Vi moderniserer og vedlikeholder Randsfjordbanen. I den forbindelse vil det natt til søndag 10. oktober foregå arbeid i sporet ved Sundmoen i nærheten av Hokksund.

Arbeidet utføres av Spordrift AS på oppdrag fra Bane NOR, og vil foregå i tidsrommet mellom 22.00 og 06.00. Det vil bli benyttet dieseldrevne, skinnegående maskiner samt diverse utstyr for kapping, sveising og sliping av nye skinneskjøter.

Det generelle støynivået vil være moderat, men kortvarige perioder (5-10 minutter) med kraftigere støy knyttet til kapping, sveising og slipearbeid må påregnes. For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at politiet og lokale helsemyndigheter er orientert om arbeidet som skal utføres. 

Hvorfor nattarbeid?
Ved arbeid på – eller i nærheten av jernbanespor, er det av sikkerhetsmessige og praktiske årsaker nødvendig med stans i den ordinære togtrafikken. Gjennom å utføre nødvendig modernisering og forebyggende vedlikehold i perioder av døgnet med liten/ingen trafikk bidrar vi til å sikre at færrest mulig av togselskapenes kunder på Randsfjordbanen blir berørt.

Behov for mer informasjon?
Dersom du ønsker mer informasjon eller har øvrige spørsmål om arbeidene, ta kontakt med vårt kundesenter på telefon 477 70 098 eller på epost til kundesenter@banenor.no