Nattarbeid i sporet ved Sørbøgeilen og Kvelluren

Bane NOR har ansvaret for vedlikehold og modernisering av jernbanen i Norge. I den forbindelse er det planlagt nattarbeid ved Sørbøgeilen natt til søndag 24. oktober, og ved Kvelluren natt til mandag 25. oktober.

Arbeidet utføres av Romerike Grunnboring AS på oppdrag fra Bane NOR, og omfatter grunnundersøkelse (sonderboring) på to borepunkter. Borearbeidet vil forårsake støy, men vi understreker at perioden med kraftig støy vil være relativt kortvarig (ca. 60 minutter).

Hvorfor nattarbeid?
Ved arbeid på – eller i nærheten av jernbanespor, er det av sikkerhetsmessige og praktiske årsaker nødvendig med stans i den ordinære togtrafikken. Gjennom å utføre nødvendig modernisering og forebyggende vedlikehold i perioder av døgnet med liten/ingen trafikk bidrar vi til å sikre at færrest mulig av togselskapenes kunder på Sørlandsbanen blir berørt.

Behov for mer informasjon?
Dersom du ønsker mer informasjon eller har øvrige spørsmål om arbeidene, ta kontakt med vårt kundesenter på telefon 477 70 098 eller på epost til kundesenter@banenor.no