Nattarbeid i sporet ved Rossaveien

Bane NOR har ansvaret for vedlikehold og modernisering av jernbanen i Norge. I den forbindelse er det planlagt nattarbeid i området ved Rossaveien nord for Ganddal helgen 17.- 18. oktober.

Arbeidet utføres av Romerike Grunnboring AS på oppdrag fra Bane NOR, og omfatter grunnundersøkelse (sonderboring) på et enkelt borepunkt.  Arbeidet vil bli utført enten natt til søndag 17. oktober eller den påfølgende natten. Borearbeidet vil forårsake støy, men vi understreker at perioden med kraftig støy vil være relativt kortvarig (ca. 60 minutter).

Hvorfor nattarbeid?
Ved arbeid på – eller i nærheten av jernbanespor, er det av sikkerhetsmessige og praktiske årsaker nødvendig med stans i den ordinære togtrafikken. Gjennom å utføre nødvendig modernisering og forebyggende vedlikehold i perioder av døgnet med liten/ingen trafikk bidrar vi til å sikre at færrest mulig av togselskapenes kunder på Sørlandsbanen blir berørt.