Nattarbeid i sporet ved Krossen

Bane NOR er i gang med en omfattende modernisering av høyspenningsanleggene på Sørlandsbanen. For tiden pågår arbeidet på delstrekningen Sira-Krossen. I den forbindelse vil det løpet av helgen foregå nattarbeid i området ved Suldalsnuten rett vest for Krossen.

Arbeidet utføres av Nettpartner AS på oppdrag fra Bane NOR, og omfatter boring av nytt mastefundament. Arbeidet vil bli enten bli utført natt til søndag 10. oktober eller sent natt til mandag 11. oktober. Borearbeidet vil forårsake støy, men vi understreker at perioden med særlig kraftig støy vil være relativt kortvarig (ca. 60 minutter).

Hvorfor nattarbeid?
Ved arbeid på – eller i nærheten av jernbanespor, er det av sikkerhetsmessige og praktiske årsaker nødvendig med stans i den ordinære togtrafikken. Gjennom å utføre nødvendig modernisering og forebyggende vedlikehold i perioder av døgnet med liten/ingen trafikk bidrar vi til å sikre at færrest mulig av togselskapenes kunder på Sørlandsbanen blir berørt.

Behov for mer informasjon?
Dersom du ønsker mer informasjon eller har øvrige spørsmål om arbeidene, ta kontakt med vårt kundesenter på telefon 477 70 098 eller på epost til kundesenter@banenor.no