Nattarbeid i sporet ved Hokksund

Vi moderniserer og vedlikeholder Sørlandsbanen. I den forbindelse vil det i perioden fra 7. – 14. oktober foregå maskinelt sporvedlikehold ved Hokksund stasjon.

Arbeidet utføres av Baneservice AS og Spordrift AS på oppdrag fra Bane NOR, og vil foregå i tidsrommet mellom 22.00 og 06.00 de aktuelle nettene. Det vil bli benyttet dieseldrevne, skinnegående spesialmaskiner for fordeling av ny ballastpukk i sporet samt diverse utstyr for kapping, sveising og sliping av nye skinneskjøter.

Arbeidet med å fordele ballastpukk i sporet vil foregå natt til fredag 8. oktober. Aktiviteten vil innebære perioder med kraftig støy. Utskifting av såkalte isolerte skinneskjøter i sporet vil foregå natt til lørdag 9. oktober samt nettene i perioden 11. til 14. oktober. Det generelle støynivået vil være moderat, men kortvarige perioder (5-10 minutter) med kraftigere støy knyttet til kapping, sveising og slipearbeid må påregnes.  For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at politiet og lokale helsemyndigheter er orientert om arbeidet som skal utføres. 

Hvorfor nattarbeid?
Ved arbeid på – eller i nærheten av jernbanespor, er det av sikkerhetsmessige og praktiske årsaker nødvendig med stans i den ordinære togtrafikken. Gjennom å utføre nødvendig modernisering og forebyggende vedlikehold i perioder av døgnet med liten/ingen trafikk bidrar vi til å sikre at færrest mulig av togselskapenes kunder på Sørlandsbanen blir berørt.

Behov for mer informasjon?
Dersom du ønsker mer informasjon eller har øvrige spørsmål om arbeidene, ta kontakt med vårt kundesenter på telefon 477 70 098 eller på epost til kundesenter@banenor.no