Nattarbeid i sporet ved Geithus og Hokksund

Bane NOR har ansvaret for vedlikehold og modernisering av Randsfjordbanen og Sørlandsbanen. I den forbindelse vil det natt til onsdag 9. juni foregå arbeid i sporet ved Geithus og Hokksund stasjon. Ved Hokksund blir det også aktivitet i sporet natt til onsdag 16. og torsdag 17. juni.

Arbeidet utføres av Baneservice AS på oppdrag fra Bane NOR, og omfatter pakking (stabilisering) av spor og sporveksler ved begge stasjonene. Arbeidet i Hokksund natt til 16. og 17. juni omhandler såkalt nøytralisering av spor 1 og 2 ved stasjonen. Aktivitetene ved Geithus vil foregå i tidsrommet fra kl. 24.00-03.00. Ved Hokksund vil arbeidet foregå i tidsrommet 23.00-06.00 begge netter.

Arbeidet vil innebære støy knyttet til bruk av dieseldrevet, skinnegående spesialmaskin for pakking (stabilisering) av spor og sporveksler. Spornøytraliseringen som skal foregå ved Hokksund vil innebære kortvarige perioder med kraftigere støy knyttet til kapping, sveising og sliping av nye skinneskjøter. For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at politi og kommunale helsemyndigheter er orientert om de planlagte arbeidene.

Hensikten med arbeidet
Pakking av spor og sporveksler bidrar til mer stabile spor og riktig kurvatur. Riktig sporgeometri bidrar også til redusert støy fra tog som passerer og sist, men ikke minst redusert slitasje som gir økt levetid. Nøytralisering handler om å nøytralisere temperaturavhengige spenninger i skinnestålet, og er et viktig tiltak for å redusere risikoen for skinnebrudd og solslyng som ellers kan føre til avsporinger.

Hvorfor nattarbeid?
Ved arbeid på – eller i nærheten av jernbanespor, er det av sikkerhetsmessige og praktiske årsaker nødvendig med stans i den ordinære togtrafikken. Gjennom å utføre nødvendig modernisering og forebyggende vedlikehold i perioder av døgnet med liten/ingen trafikk bidrar vi til å sikre at færrest mulig av togselskapenes kunder blir berørt.

Dersom du ønsker mer informasjon eller har øvrige spørsmål om arbeidene, ta kontakt med vårt kundesenter på telefon 477 70 098 eller på epost til kundesenter@banenor.no