Nattarbeid i sporet ved Flå og Sokna 10. - 26. oktober

Bane NOR har ansvaret for vedlikehold og modernisering av Bergensbanen. I den forbindelse vil det i tidsrommet 10. – 26.10. foregå arbeid i sporet ved Flå og Sokna.

Arbeidet utføres av Baneservice AS på oppdrag fra Bane NOR, og vil innebære støy, blant annet knyttet til bruk av diverse skinnegående spesialmaskiner og utstyr for fjerning av pukk, påfylling av ny pukk samt pakking (stabilisering) av sporet. Vi beklager ulempene dette medfører for berørte naboer.

Kort om arbeidet ved Flå stasjon
Ved Flå stasjon skal vi skifte ut gammel pukk under sporene. Arbeidet vil foregå i tidsrommet mellom kl. 03.00 og 10.00 hver natt i perioden 10. – 26. oktober.

Kort om arbeidet ved Sokna stasjon
Ved Sokna stasjon skal vi skifte ut masser samt skifte sviller under to sporveksler. Arbeidet vil foregå i tidsrommet mellom kl. 03.00 og 10.00 hver natt i perioden 18. – 24. oktober.

Hvorfor skifter vi ut pukken under sporet?
Ballastpukken under skinnene og svillene utsettes for store krefter fra tunge tog. Over tid slites pukken ned. Dette fører blant annet til at pukken etter hvert får dårligere evner til å drenere unna nedbør. Når vann blir stående i sporet svekkes stabiliteten, og sporanleggene blir mer utsatt for blant annet solslyng og telehiv.

For mer informasjon om arbeidet som skal utføres, ta gjerne kontakt med:

Byggeleder Per Edvin Fjeldbu
Mobil:   456 30 837 (08-16)
E-post: fjeldp@banenor.no

Byggeleder Ragnar Lid
Mobil:   916 59 209 (08-16)
E-post: rlid@banenor.no

Prosjektleder Kristian Ø Hovde
Mobil:   481 31 156 (08-16)
E-post: hovkri@banenor.no