Nattarbeid i sporet ved Blakstad og Froland

Bane NOR har ansvaret for modernisering og vedlikehold av Arendalsbanen. I perioden 3. – 8. oktober skifter vi ut gamle skinner ved Blakstad og Froland.

Arbeidet utføres av Spordrift AS på oppdrag fra Bane NOR, og vil foregå i tidsrommet mellom ca. kl. 23.00 og 04.00. de aktuelle nettene. Det vil blant annet bli benyttet diverse dieseldrevne, skinnegående spesialmaskiner samt diverse håndholdt verktøy og spesialutstyr. Noe støy og uvante lyder må påregnes, men vi understreker at det generelle støynivået erfaringsmessig vil være relativt moderat.

Vi gjør oppmerksom på at det vil forekomme perioder med kraftigere støy, særlig i forbindelse med kapping, sveising og sliping av nye skinneskjøter. Vi beklager ulempene som følge av dette, men understreker at periodene med særlig kraftig støy vil være svært kortvarige (5-10 minutter) og forbigående.

Hvorfor skifter vi skinner?
Både ved Blakstad og Froland har det tidligere gått ras som gjør at skinnene må skiftes ut. Nye skinner gir bedre stabilitet og en mer optimal sporgeometri, noe som blant annet bidrar til noe redusert støy fra tog som passerer og bedre komfort for alle som reiser med tog på strekningen.

Hvorfor nattarbeid?
Ved arbeid på – eller i nærheten av jernbanespor, er det av sikkerhetsmessige og praktiske årsaker nødvendig med stans i den ordinære togtrafikken. Gjennom å utføre nødvendig modernisering og forebyggende vedlikehold i perioder med liten/ingen trafikk bidrar vi til å sikre at færrest mulig av togselskapenes kunder blir berørt.

Dersom du ønsker mer informasjon eller har øvrige spørsmål om arbeidene, ta kontakt med vårt kundesenter på telefon 477 70 098 eller på e-post til kundesenter@banenor.no