Nattarbeid i sporet ved Bergen stasjon

Bane NOR har ansvaret for vedlikehold og modernisering av Bergensbanen. I den forbindelse pågår det et viktig arbeid med å skifte ut pukk i spor 2-4 ved Bergen stasjon.

Arbeidet utføres av Baneservice As på oppdrag fra Bane NOR, og vil foregå på nattetid (23.00-05.00) i periodene 17. – 21. desember og 3. – 25. januar på nyåret. Aktiviteten vil forårsake støy blant annet knyttet til bruk av dieseldrevne, skinnegående spesialmaskiner for fjerning av gammel pukk i sporet.

Hvorfor skifter vi ut pukken i sporet?
Pukken bidrar til å sikre stabile spor. Pukken utsettes for slitasje som gjør at sporstabiliteten svekkes. Med jevne mellomrom må pukken derfor skiftes ut. Ny pukk under sporene gir også bedre drenering av nedbør, og gjør samtidig at våre sporanlegg blir mindre utsatt for fremvekst av uønsket vegetasjon i sporene.

Hvorfor nattarbeid?
Ved arbeid på – eller i nærheten av jernbanespor, er det av sikkerhetsmessige og praktiske årsaker nødvendig med stans i den ordinære togtrafikken. Gjennom å utføre nødvendig modernisering og forebyggende vedlikehold i perioder av døgnet med liten/ingen trafikk bidrar vi til å sikre at færrest mulig av togselskapenes kunder blir berørt.

Behov for mer informasjon?
Dersom du ønsker mer informasjon eller har øvrige spørsmål om arbeidene, ta kontakt med vårt kundesenter på telefon 477 70 098 eller på epost til kundesenter@banenor.no