Nattarbeid i sporet mellom Kongsberg og Saggrenda

Vi har ansvaret for vedlikehold og modernisering av Sørlandsbanen. I den forbindelse vil det nettene 6. og 7. januar bli utført skinnesliping på delstrekningen mellom Kongsberg og Saggrenda.

Sliping av skinnene gir bedre sporkvalitet, og bidrar til å redusere støyen fra tog som passerer. Det viktige vedlikeholdsarbeidet utføres av Speno International på oppdrag fra Bane NOR, og vil medføre støy og gnister knyttet til bruk av skinnegående spesialmaskin. Vi beklager ulempene som følge av støy, men understreker at støybelastningen vil være svært kortvarig som følge av at maskiner og utstyr hele tiden er i bevegelse.

Detaljer om arbeidene
Skinneslipingen vil foregå i tidsrommet mellom ca. kl. 00.10 og 06.00. begge netter. For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at lokale helsemyndigheter samt politi og brannvesen er orientert om arbeidene.

Slipetoget kjøres med en hastighet på ca. 6-7 km/t, og har slipesteiner som sørger for bedre sporkvalitet og økt levetid på skinnene. Like etter slipingen kan lyden fra togene oppleves forskjellig fra det man er vant til, men etter noen dager vil omgivelsene oppleve mindre støy fra togtrafikken.

Hvorfor nattarbeid?
Ved arbeider på – eller i nærheten av jernbanespor, er det av sikkerhetsmessige og praktiske årsaker nødvendig med full stans i den ordinære togtrafikken. Gjennom å utføre nødvendig modernisering og forebyggende vedlikehold i perioder av døgnet med liten/ingen trafikk bidrar vi til å sikre at færrest mulig av togselskapenes kunder blir berørt.

Spørsmål om arbeidene?
Eventuelle spørsmål om arbeidet kan rettes til:

Knut Hvila Solhaug
Byggeleder Bane NOR

Mobil:   916 79 420 (08-16)
E-post: knut.hvila.solhaug@banenor.no