Nattarbeid i sporet mellom Gulskogen og Daler 15. november

Bane NOR har ansvaret for vedlikehold og modernisering av Randsfjordbanen. I den forbindelse vil det natt til mandag 15. november foregå arbeid knyttet til rens av stikkrenner og kummer på delstrekning mellom Gulskogen og Daler.

Arbeidet utføres av Spordrift AS og Baneservice AS på oppdrag fra Bane NOR, og vil foregå i tidsrommet 23.00-05.00. Arbeidet vil innebære støy, blant annet knyttet til bruk av diverse skinnegående spesialmaskiner og utstyr for rensk av stikkrenner og kummer. Vi beklager ulempene dette medfører for berørte naboer.

Hvorfor renser vi stikkrenner og kummer?
Ved siden av sporene har vi langsgående grøfter, og mange steder har vi stikkrenner som sørger for å lede vann og nedbør på tvers under sporene. Tette stikkrenner kan føre til at vann presses inn i fyllingene under sporene, noe som kan føre til ustabile spor, fare for utglidning og økt risiko for telehiv. Rensk av grøfter, stikkrenner og kummer er viktig for å unngå at dette skjer.

For mer informasjon om arbeidet som skal utføres, ta gjerne kontakt med:

Marius Benmessaoud-Tangen
Anleggsleder Spordrift AS
Tlf.:        906 50 084
E-post: marius.benmessaoud-tangen@spordrift.no