Natt- og helgearbeid ved Geilo stasjon

Arbeidet med forberedelser til bygging av ny gangbru ved Geilo har pågått i lengre tid. Helga 1. – 3. oktober er det duket for en viktig milepæl i prosjektet. Da heises den nye brua på plass.

Arbeidet påbegynnes i 22-tiden fredag kveld og avsluttes søndag formiddag kl. 10.30. Anleggsaktiviteten vil innebære noe støy og uvante lyder. Vi forventer imidlertid ikke at den generelle støyen vil bli spesielt kraftig og sjenerende.

Utover høsten fortsetter arbeidet med å ferdigstille bruprosjektet på Geilo. Etter planen vil den nye brua bli åpnet for bruk omkring månedsskiftet november/desember til glede og nytte for både fastboende, hyttefolk og tilreisende turister.

Bergensbanen stengt i helga
Kommende helg vil det pågå arbeid på en lang rekke steder og delstrekninger langs Bergensbanen. Banen er derfor stengt for ordinær togtrafikk, og togene erstattes av busser. På togselskapenes hjemmesider og mobile apper, finnes nærmere informasjon om det alternative transportopplegget gjennom helgen.

Behov for mer informasjon om helgens arbeid? Ta gjerne kontakt med;

Tor Veslegard
Byggeleder Bane NOR
Mobil:   916 58 515
E-post: tor.veslegard@banenor.no